S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

KONTAKTY

ELVIEN s.r.o.
Tuchyňa 135
018 55 Tuchyňa
tel: +421 949 801 575
info@idunnashop.sk

BIO MAGAZÍN

arr35 NEBEZPEČNÝCH ZLOŽIEK v konvenčnom deodorante a antiperspirantePoužívate bio a prírodné deodoranty alebo neveríte ich účinkom a obávate sa, či budú fungovať po... arr3BIO KOZMETIKA SANTE PRE KAŽDÝ TYP PLETIKeď sa tradičné spojí s novým, väčšinou ide o poctivo premyslené a kvalitné novinky. Nemecká značka... arr3Bio kozmetika METEO LOGIC z francúzskeho pobrežiaFrancúzska značka bio kozmetiky METEO LOGIC vyrábaná v spoločnosti Laboratoires de Biarritz... arr3AKO ŠKODIA ZDRAVIU KONVENČNÉ LAKY NA NECHTYNalakované nechty dotvárajú náš celkový vzhľad, prispôsobujeme ich oblečeniu a štýlu, a aj preto je... arr3ZELENÁ BIO KOZMETIKA - poklad z prírody pre človekaZelená, organická, bio a prírodná kozmetika ...to je cesta, ktorá plne rešpektuje prírodu,... arr3BIO DENTÁLNA HYGIENA PRE KRÁSNY ÚSMEV...alebo ako veľmi je moja pasta toxická?Možno sa pýtate, prečo mám používať bio zubné pasty? A či práve bio je to podstatné, čo by ma malo...

» Reklamácia
ZÁRUKA, REKLAMÁCIE, VRÁTENIE ALEBO VÝMENA TOVARU

 

Záručná doba

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom produkte uvedené inak. Predajca zodpovedá za chyby produktov, ktoré sa objavia pri prevzatí kupujúcim alebo, ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené mechanickým poškodením alebo nešetrným zaobchádzaním s produktami.

Kupujúci (spotrebiteľ) berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne po jeho prevzatí a skontrolovať úplnosť zásielky. V prípade, že tovar po prevzatí kupujúcim nezodpovedá tovaru uvedenému na sprievodných dokladoch, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho, najneskôr do 3 dní od prevzatia. Po tomto termíne sa doručená zásielka považuje za úplnú.

Vrátenie tovaru do 14 dní

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo na vrátenie tovaru – je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na dopravu znáša sám kupujúci. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy zaslať nepoškodený tovar na adresu sídla spoločnosti (ELVIEN s.r.o.).
Odporúčaný spôsob pre vrátenie tovaru je zásielka s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru. Zásielky zaslané formou dobierky predávajúci nepreberá!
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Kupujúci je povinný vrátiť tovar v originálnom nepoškodenom balení. Odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Taktiež nie je možné odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. V prípade, ak bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý resp. nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, kupujúci berie ne vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

Kupujúci je povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru, najneskôr do 14 dní.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na stiahnutie tu: odstúpenie od zmluvy.doc
Prijatie odstúpenia od zmluvy predávajúci elektronicky potvrdí kupujúcemu správou zaslanou na e-mailovú adresu kupujúceho.

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

Reklamácia

Reklamácia sa vzťahuje len na tovar zakúpený a zaplatený v našom e-shope. Pokiaľ chcete tovar reklamovať, prosím kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár podľa pokynov predávajúceho alebo priložiť k reklamácii stručný sprievodný list s uvedením dôvodu reklamácie a následne doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení, spolu s dokladom o zaplatení resp. jeho kópiou. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady na adresu predávajúceho. Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku!
V prípade splnenia podmienok pre reklamáciu tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za reklamovaný tovar zaplatil.
Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade prvej výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.
Každú reklamáciu vybavujeme bezodkladne, v zložitejších prípadoch najneskôr do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Reklamácie budú vybavované v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci v zákonnej lehote písomne (e-mailom alebo poštou) oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu.
V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu spolu s príslušným písomným stanoviskom.

Nie je možné vrátiť, reklamovať alebo vymeniť tovar po uplynutí jeho doby spotreby. Reklamácie sa nevzťahujú na tovar, ktorý na základe jeho chemického zloženia alebo jeho fyzikálnych vlastností vykazuje prirodzený zákal.

Reklamáciu je kupujúci povinný si uplatniť u predávajúceho bezodkladne po zistení chyby na tovare, inak zaniká kupujúcemu právo na bezplatné odstránenie chyby tovaru. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy tovaru spôsobené výrobnou chybou. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na nároky z chýb, ktoré vznikli zavinením predávajúceho, dodávateľa alebo výrobcu a na ktoré sa vzťahuje záruka.

Neprevzatie tovaru

V prípade nevyzdvihnutého tovaru, kedy sa nevyzdvihnutá zásielka vrátila späť, ale kupujúci ju požaduje opätovne zaslať, predávajúci si vyhradzuje právo vystaviť predfaktúru. Predfaktúra bude obsahovať hodnotu tovaru z objednávky ako aj sumu spojenú s nákladmi na predchádzajúce zaslanie, poplatkom za vrátenie objednávky a poplatkom na reexpedíciu. Splatnosť takto vystavenej predfaktúry je 7 dní. V prípade, že počas jej splatnosti nebude uhradená, objednávka bude stornovaná.
Každá objednávka, pri ktorej kupujúci nevyužije právo zrušiť objednávku podľa obchodných podmienok, je záväzná. V tejto súvislosti je kupujúci v prípade, že neprevezme zásielku, povinný uhradiť vzniknuté náklady na jej odoslanie, poplatok za vrátenie zásielky a storno poplatok vo výške 10 € s DPH, nakoľko kupujúci je povinný v zmysle príslušných zákonov si prevziať riadne a včas doručený tovar od predávajúceho, ktorý si záväzne objednal a zaplatiť za tovar kúpnu cenu.
Všetky neuhradené pohľadávky budú vymáhané súdnou cestou vrátane nákladov s tým spojených.

Zaslanie vráteného alebo reklamovaného tovaru

Zásielku v prípade vrátenia do 14 dní alebo v prípade uplatnenia reklamácie tovaru je potrebné zaslať poštou na adresu predávajúceho, ktorým je spoločnosť ELVIEN s.r.o.

Adresa sídla spoločnosti pre uplatnenie reklamácie:

ELVIEN s.r.o., Tuchyňa 135, 018 55 Tuchyňa, Slovenská republika

V prípade otázok spojených s reklamáciami nás môžete kontaktovať aj na e-mailovej adrese: reklamacie@idunnashop.sk

 

Reklamačný protokol
Meno / Firma: *
Adresa:
e-mail: *
Telefón:
Reklamovaný tovar: *
Popis chyby, predmet reklamácie: *
Podmienky ochrany osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovania vašich osobných údajov je váš súhlas týmto dávaný prevádzkovateľovi internetového obchodu v zmysle čl.6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Účelom spracovania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy, t.j. vybavenie vašej objednávky, zasielanie daňových dokladov, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít prevádzkovateľom voči vám.
Podmienky ochrany osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovania vašich osobných údajov je váš súhlas týmto dávaný prevádzkovateľovi internetového obchodu v zmysle čl.6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Účelom spracovania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy, t.j. vybavenie vašej objednávky, zasielanie daňových dokladov, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít prevádzkovateľom voči vám.
 
NDEwMmM