S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

KONTAKTY

ELVIEN s.r.o.
Tuchyňa 135
018 55 Tuchyňa
tel: +421 949 801 575
info@idunnashop.sk

BIO MAGAZÍN

arr35 NEBEZPEČNÝCH ZLOŽIEK v konvenčnom deodorante a antiperspirantePoužívate bio a prírodné deodoranty alebo neveríte ich účinkom a obávate sa, či budú fungovať po... arr3BIO KOZMETIKA SANTE PRE KAŽDÝ TYP PLETIKeď sa tradičné spojí s novým, väčšinou ide o poctivo premyslené a kvalitné novinky. Nemecká značka... arr3Bio kozmetika METEO LOGIC z francúzskeho pobrežiaFrancúzska značka bio kozmetiky METEO LOGIC vyrábaná v spoločnosti Laboratoires de Biarritz... arr3AKO ŠKODIA ZDRAVIU KONVENČNÉ LAKY NA NECHTYNalakované nechty dotvárajú náš celkový vzhľad, prispôsobujeme ich oblečeniu a štýlu, a aj preto je... arr3ZELENÁ BIO KOZMETIKA - poklad z prírody pre človekaZelená, organická, bio a prírodná kozmetika ...to je cesta, ktorá plne rešpektuje prírodu,... arr3BIO DENTÁLNA HYGIENA PRE KRÁSNY ÚSMEV...alebo ako veľmi je moja pasta toxická?Možno sa pýtate, prečo mám používať bio zubné pasty? A či práve bio je to podstatné, čo by ma malo...

Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.idunnashop.sk

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenia pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou ELVIEN s.r.o., so sídlom Tuchyňa 135, 018 55 Tuchyňa, Slovenská republika, IČO 47 434 180, DIČ 2023876008, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 28908/R.
2. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov. V prípade, že je zmluvnou stranou právnická osoba, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.idunnashop.sk (ďalej ako „tovar“) uzavretá podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.
4. Predávajúci (dodávateľ) – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
5. Kupujúci – spotrebiteľ je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá v internetovom obchode spracuje objednávku a nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
6. Kupujúci – podnikateľ je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo využíva služby za účelom vlastného podnikania ich ďalším predajom alebo obchodovaním s nimi.
7. Objednávkou sa rozumie odoslaný formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a cenu tohto tovaru, odoslaný na adresu predávajúceho prostredníctvom nákupného košíka.
8. Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom internetového obchodu.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, poštovú adresu, telefónne číslo, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob zaslania tovaru.
2. Všetky prijaté objednávky sú považované za záväzné. Prijatie objednávky predávajúci elektronicky potvrdí kupujúcemu správou zaslanou na e-mailovú adresu kupujúceho. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.
3. Kupujúci má právo stornovať objednávku, a to do 24 hodín od objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované.
4. Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti. Odporúčaný spôsob pre vrátenie tovaru je zásielka s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru. Zásielky zaslané formou dobierky predávajúci nepreberá!
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
5. Kupujúci je povinný vrátiť tovar v originálnom nepoškodenom balení. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Taktiež nie je možné odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. V prípade, ak bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, resp. nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.
6. Kupujúci je povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru, najneskôr do 14 dní.
7. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na stiahnutie na web stránke e-shopu v časti Reklamácie. Prijatie odstúpenia od zmluvy predávajúci elektronicky potvrdí kupujúcemu správou zaslanou na e-mailovú adresu kupujúceho.
8. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

III. Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v objednávkovom alebo registračnom formulári. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (doručovacia, kuriérska služba). Tovar bude doručený na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávkovom formulári. Dodacia adresa môže byť iná ako fakturačná adresa.
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.
3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe po prijatí objednávky, dodacie lehoty sú uvedené na stránke internetového obchodu prevádzkovateľa. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v najkratšom možnom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
4. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený a prelepený lepiacou páskou. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránke internetového obchodu. V prípade, že je tovar na sklade, objednávky sa realizujú okamžite. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

Expedičné lehoty, doprava (v rámci územia SR)
Objednaný tovar je doručovaný v rámci územia SR prostredníctvom spoločnosti DPD (Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.). Poplatok účtovaný za doručenie:
DPD kuriér na adresu - pri hodnote objednávky od 0,01 € = 4,70 €
DPD kuriér na adresu - pri hodnote objednávky od 30,01 € = 4,50 €
DPD kuriér na adresu - pri hodnote objednávky od 55,01 € = 0,00 €
DPD Pickup odberné miesto (pre objednávky s hmotnosťou do 5,00 kg) = 3,80 €
Pri zásielkach so súčtom objednaného tovaru nad 55 € a platbe na dobierku je doprava bez poplatku a účtovaný je (v prípade platby na dobierku) iba príplatok za dobierku vo výške 1,20 €.
Expedičné lehoty pre dodanie tovaru sú realizované v najkratšej možnej dobe po prijatí objednávky, zvyčajne 1 – 7 dní v závislosti od dostupnosti tovaru v našom internom sklade alebo na sklade u našich dodávateľov. Vo výnimočných prípadoch môže byť doba pre expedíciu a dodanie tovaru dlhšia, o čom bude kupujúci bezodkladne informovaný predávajúcim. Predávajúci informuje kupujúceho o celom priebehu vybavovania objednávky prostredníctvom e-mailu, zároveň po expedícii zašle predávajúci kupujúcemu informáciu o podacom čísle jeho zásielky.

IV. Kúpna cena tovaru, spôsob platby

1. Ceny tovaru sú uvedené pri každom výrobku v e-shope v EUR a sú s 20% DPH za kus, ak nie je uvedené inak. Súčasťou ceny nie je dopravné. Predávajúci nie je platcom DPH. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo na aktualizovanie a zmeny cien v nadväznosti na ceny na trhu, zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo v prípade zmeny cien daných na základe dodávateľských podmienok u výrobcu a ostatných dodávateľov tovaru, a to aj bez upozornenia.
3. Platby za tovar sa uskutočňujú prostredníctvom bankového prevodu alebo na dobierku. Kupujúci vykonáva platbu za tovar v EUR.
Platba pred prevzatím tovaru sa realizuje bankovým prevodom. Pri platbe prevodom bude predávajúci rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 4 kalendárne dni odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 4 dní, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Platba pri prevzatí tovaru sa realizuje dobierkou pri doručení zásielky priamo u doručovateľa zásielky. Pri platbe na dobierku je účtovaný príplatok vo výške 1,20 €.
4. Akciové ceny uvedené v akciovej ponuke sú platné po dobu platnosti danej akcie. V prípade uplatnenia inej zľavy sa tieto zľavy nevzťahujú na akciový tovar uvedený v akciovej ponuke. Jednotlivé zľavy nie je možné sčítavať.
5. Kupujúcemu je k objednávke vystavený daňový doklad – faktúra. V prípade reklamácie je nevyhnutnou súčasťou reklamačného konania.

V. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom produkte uvedené inak. Predajca zodpovedá za chyby produktov, ktoré sa objavia pri prevzatí kupujúcim alebo, ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené mechanickým poškodením alebo nešetrným zaobchádzaním s produktami.
2. Kupujúci (spotrebiteľ) berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne po jeho prevzatí a skontrolovať úplnosť zásielky. V prípade, že tovar po prevzatí kupujúcim nezodpovedá tovaru uvedenému na sprievodných dokladoch, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho, najneskôr do 3 dní od prevzatia. Po tomto termíne sa doručená zásielka považuje za úplnú.
3. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.
V takomto prípade kupujúci (spotrebiteľ) zašle tovar na vlastné náklady na adresu sídla predávajúceho (ELVIEN s.r.o.). Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci, v prípade vrátenia tovaru, je povinný zaslať nepoškodený tovar formou bežného balíka.
Tovar, ktorý je vrátený v lehote do 14 dní bez udania dôvodu, musí byť zabalený v originálnom balení, nepoškodený a neotváraný – bez poškodenia ochranného uzáveru produktov. Pri nesplnení tejto podmienky nebude vrátenie tovaru akceptované.
V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru, budú peniaze poukázané na účet kupujúceho do 14 dní po prevzatí a kompletizácii vráteného tovaru.
4. Reklamácia sa vzťahuje len na tovar zakúpený a zaplatený v našom e-shope. V prípade, že si zákazník chce uplatniť reklamáciu, predávajúci odporúča v prvom rade ho o tom informovať. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár podľa pokynov predávajúceho alebo priložiť k reklamácii stručný sprievodný list s uvedením dôvodu reklamácie a následne doručiť reklamovaný tovar v originálnom balení, spolu s dokladom o zaplatení resp. jeho kópiou. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady na adresu predávajúceho. Predávajúci nepreberá reklamovaný tovar prostredníctvom dobierkovej služby.
V prípade splnenia podmienok pre reklamáciu tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za reklamovaný tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade prvej výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.
Každú reklamáciu vybavujeme bezodkladne, v zložitejších prípadoch najneskôr do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Reklamácie budú vybavované v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci v zákonnej lehote písomne (e-mailom alebo poštou) oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu.
V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu spolu s príslušným písomným stanoviskom.
5. Nie je možné vrátiť, reklamovať alebo vymeniť tovar po uplynutí jeho doby spotreby. Reklamácie sa nevzťahujú na tovar, ktorý na základe jeho chemického zloženia alebo jeho fyzikálnych vlastností vykazuje prirodzený zákal. Reklamáciu je kupujúci povinný si uplatniť u predávajúceho bezodkladne po zistení chyby na tovare, inak zaniká kupujúcemu právo na bezplatné odstránenie chyby tovaru. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy tovaru spôsobené výrobnou chybou. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na nároky z chýb, ktoré vznikli zavinením predávajúceho, dodávateľa alebo výrobcu a na ktoré sa vzťahuje záruka.
6. V prípade nevyzdvihnutého tovaru, kedy sa nevyzdvihnutá zásielka vrátila späť, ale kupujúci ju požaduje opätovne zaslať, predávajúci si vyhradzuje právo vystaviť predfaktúru. Predfaktúra bude obsahovať hodnotu tovaru z objednávky ako aj sumu spojenú s nákladmi na predchádzajúce zaslanie, poplatkom za vrátenie objednávky a poplatkom na reexpedíciu. Splatnosť takto vystavenej predfaktúry je 7 dní. V prípade, že počas jej splatnosti nebude uhradená, objednávka bude stornovaná.
7. Každá objednávka, pri ktorej kupujúci nevyužije právo zrušiť objednávku podľa obchodných podmienok, je záväzná. V tejto súvislosti je kupujúci v prípade, že neprevezme zásielku, povinný uhradiť vzniknuté náklady na jej odoslanie, poplatok za vrátenie zásielky a storno poplatok vo výške 10 € s DPH, nakoľko kupujúci je povinný v zmysle príslušných zákonov si prevziať riadne a včas doručený tovar od predávajúceho, ktorý si záväzne objednal a zaplatiť za tovar kúpnu cenu.
Všetky neuhradené pohľadávky budú vymáhané súdnou cestou vrátane nákladov s tým spojených.
8. Zásielku v prípade vrátenia do 14 dní alebo v prípade uplatnenia reklamácie tovaru je potrebné zaslať poštou na adresu predávajúceho, ktorým je spoločnosť ELVIEN s.r.o., Tuchyňa 135, 018 55 Tuchyňa, Slovenská republika.

VI. Alternatívne riešenie sporu

(platí od 1.2.2016) V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na reklamacie@idunnashop.sk. Ak sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že pri vybavovaní boli porušené Vaše práva, môžete – v zmysle zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov – podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 €, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Právo na podanie návrhu na začatie konania podľa ARS nemá predávajúci. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na príslušný subjekt ARS v prípade, ak predávajúci na žiadosť o nápravu porušenia spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od Vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 € s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ je oprávnený podať sťažnosť prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ktorého platforma je dostupná on-line na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Medzi subjektami na alternatívne riešenie sporov má spotrebiteľ právo voľby. Zoznam subjektov ARS a ďalšie dôležité informácie pre spotrebiteľa o alternatívnom riešení sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR

VII. Ochrana súkromia

Neoddeliteľnou súčasťou „Všeobecných obchodných podmienok“ sú podmienky upravujúce ochranu osobných údajov, ktorých plné znenie nájdete tu.

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Všeobecných obchodných podmienok“ v znení platnom v deň odoslania objednávky.
2. Kupujúci svojou objednávkou prehlasuje, že sa pred odoslaním objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto „Všeobecných obchodných podmienok“. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na web stránke e-shopu. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je aj Ochrana osobných údajov a Reklamačný poriadok.
4. Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“, vrátane ich neoddeliteľných súčastí, nadobúdajú platnosť a účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
5. Obchodné podmienky platia od 12.6.2014 (zmenené VOP v bode "III. Dodacie podmienky" platia od 1.08.2020 a v bode "VII. Ochrana osobných údajov" platia od 25.5.2018)

Používanie materiálov zo stránky
© 2013-2023 ELVIEN s.r.o. (prevádzkovateľ www.idunnashop.sk) Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek použitie obsahu, častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od prevádzkovateľa internetového obchodu zakázané.

 

 

NjQ5ZWYyZG